Contributie 2022

Beste buurtbewoners, 

Het nieuwe jaar is weer begonnen. 

Na 2 jaren waarin we niet veel hebben kunnen ondernemen kijken we er nu naar uit om dit jaar weer met z’n alle leuke dingen/activiteiten te kunnen gaan doen. 

Daarom vragen we u vriendelijk om contributie voor het verenigingsjaar 2022 te betalen. 

Dit kan bij de penningmeester Henny Hoedemaker of bij een van de 2 andere bestuursleden (Jan van Dijk of Berrie Pelser).

Graag het geld gepast in een envelopje, met daarop vermeld het bedrag en de naam van het lid of de leden. 

De contributie bedraagt: 

Voor 1 persoon € 12,00. 

Voor 2 personen die op hetzelfde adres wonen € 20,00. 

Het bestuur.