Contact

Voorzitter: Jan van Dijk – (06-28659561)
Secretaris: Berrie Pelser – (06-21881981)
Penningmeester: Henny Hoedemaker
Postadres: Mispelstraat 28
Email: secretaris@mispelstraat-wilgenhof.nl

Activiteitencommissie: